Om oss

Mer information om waldorfpedagogik »

Den fria leken

På ett waldorffritidshem lägger vi alltid stor vikt vid den fria leken. Det finns mycket forskning som visar på hur viktig den är. Bland annat säger lekforskaren Birgitta Knutsdotter Olofsson: "Leken är inte inriktad på något konkret resultat. Leken är motsats till prestation men leder till kompetens. Den kommer ur lust och den tänder lust, kontakt och glädje." Vi erbjuder också alltid möjlighet till handarbete och konstnärligt skapande.

På fritids är vi utomhus varje dag, två dagar i veckan går vi ut i skogen och lagar gärna vårt mellanmål över öppen eld. De andra dagarna är vi i vår lummiga trädgård där det finns möjlighet till både lek, odling och hantverkande. Vi arbetar aktivt för att väcka barnens intresse för vår natur och miljö.

Föräldraengagemang

Föräldrarnas insatser är oerhört viktiga för att vårt fritidshem ska behålla sin höga kvalitet. För att kunna ha högre personaltäthet i fritidsverksamheten sköter föräldrarna städningen på helgerna, ungefär en gång per familj och termin. De föräldrar som är engagerade i fritids, skolans eller byggnadstiftelsen Kaveldunets styrelser behöver inte städa på fritids då styrelsearbetet är tidskrävande. Det är nödvändigt att någon från varje familj deltar i våra föräldramöten och arbetsdagar. Under 2017 gjorde vi stora projekt i vår trädgård och tillsammans anlade vi en sandlåda, kompisgunga, odlingslådor och planteringar så att våra barn har en fantastisk miljö att vistas i! Vi tar tacksamt emot all hjälp till verksamheten som ni kan tänkas bidra med. 

Vi värnar den öppna dialogen. Anonymt har du möjlighet att lämna tips, ideer och synpunkter i vår brevlåda.

Likabehandlingsplan

Fråga gärna så skriver vi ut ett ex till er.

Utflykter

Innan varje sommar gör vi en heldagsutflykt. Fritids har bland annat besökt Marstrand, Universeum och en bondgård. Klubbens utflykt har bland annat gått till Ale Vikingaby, Brännö, Göteborg eller Marstrand.

Våra måltider

Vi avnjuter oftast våra måltider utomhus i lugn och ro i mindre grupper. Vi lägger stor vikt vid att vår mat är god, näringsrik, hemlagad och hembakt. Vi serverar mestadels ekologiskt, och helst även närproducerat och rättvisemärkt. Eftermiddagen avslutas alltid med en fruktstund för de barn som är sist kvar.

 

Länkar

En engelsk sida om Waldorf
Waldorfskolefederationens informationssida på svenska